ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A hozzánk forduló hívók személy beazonosítására alkalmas adatait a hatályos hazai és az európai uniós jogszabályokban előírtaknak megfelően kezeljük. Az adatkezelés alapja a hívó előzetes és önkéntes hozzájárulása.

Ezek a beazonosításra alkalmas adatok a következők:

családnév,

keresztnév,

telefonszám,

a hívásindítás helyének helységneve,

a hívó kiindulási és érkezési pontja

a beszélgetésről készült hangfelvétel.

A beszélgetés elején történő figyelmeztetés és felvilágosítás után, ha a hívó kéri, a hangfelvételt azonnal kikapcsoljuk. Ha hozzájárul a rögzítéshez, akkor 60 hónapig tároljuk a többi, a hívó által megadott személyes adattal együtt.

A hívó megtagadhatja a családnév, keresztnév, telefonszám, a hívásindítás helyének helységneve,

a hívó kiindulási és érkezési pontja megadását. Ezt az operátorral a beszélgetés elején kell közölnie.

A beszélgetés befejezése után adattárolási hozzájárulását kizárólag a következő elérhetőségen vonhatja vissza:

Hazakísérő Telefon Alapítvány

1033 Budapest, Selyemfonó utca 2.

Az adatok kezelését az Alapítvány végzi. A hívót jogszabály jogosítja fel tárolt adatai megismeréséhez. Ezt írásban kérheti az Alapítványtól, aki 30 naptári napon belül megválaszolja a kérelmet.

A beszélgetéskor elhangzott beazonosításra alkalmas adatokat harmadik személy részére nem adunk ki, operátoraink ás az adminisztrátor, akik jogosultak ezen adatok megismerése titoktartási kötelezettséget vállalnak.

Vannak esetek amikor a hatóságokat, mint harmadik személyt értesítenünk kell, akár a hívó beleegyezése nélkül is:

Ha a hívó vagy egy harmadik személy komoly veszélyben van, testi sértés vagy halál, beleértve az öngyilkosságot is, veszélyének van kitéve.

Ha kiskorú személy folyamatban lévő elhanyagolása vagy bántalmazása jut a tudomásunkra.

Ha bírósági végzés szólít fel bennünket.

Ha a rendőrség kérdez arról a konkrét esetről, amely miatt a segítségüket kértük.

Ha a segélyvonal önkéntesét vagy a Hazakísérő Telefon részére megbízást végrehajtó természetes illetve jogi személyt megfenyegeti a hívó.

Ha egy vonalat használó akadályozza, hogy a hívásfogadó segítséget tudjon nyújtani másnak is, az akadályozó adatait

Természetesen, amikor csak lehet (nem közvetlen életveszély esetében) megpróbáljuk a hívót rábeszélni, hogy vagy ő vagy az önkéntesünk értesítse a hatóságot, ezzel is informálva őt arról, hogy harmadik személy (rendőrég, mentők) részére meg fogjuk adni a segítséghez szükséges beazonosításra alkalmas adatokat.

Hazakísérő szolgálatunk igénybevételével a hívó hozzájárul a fenti kivételes események esetén harmadik személy részére történő adat kiadáshoz. Ilyen esetekben csak a logikusan legszükségesebb adatokat adjuk ki.

Az adatokat a VCC Live Kft. által rendelkezésünkre bocsájtot felhő alapú telefonközpontban tároljuk. A telefonközpontba való belépést jelszóval védjük. Mind a hívásfogadók, mind az adminisztrátor titoktartási kötelezettséget vállaltak és vállanak a jövőben is.

A VCC Live Kft. adatvédelmi tevékenységéről a vcc-live.hu oldalon tájékozódhat a nyílvánosság.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÖNKÉNTES POZÍCIÓRA JELENTKEZÉSHEZ

Adatkezelés célja:
az önkéntes pozícióra való felvétel

Az adatkezelés alapja:
A jelentkező önkéntes írásbeli hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:
Ha nem jön létre munkáltatói jogviszony az Alapítvány és a jelentkező között, a jelentkezés dokumentációja, önéletrajz, motivációs levél és referencia levél, megsemmísítésre kerül.

Ha a jelentkező hozzájárul, hogy megüresedett önkéntes állásról értesítsük, akkor írásbeli hozzájárulásával 6 hónapig megőrizzük beadott jelentkezési anyagát.

Ha a jelentkező elnyeri az önkéntes pozíciót, a munkavállalókra vonatkozó adatvédelmi szabályok lesznek érvényesek.

A pályázati eljárásban résztvevő személyek titoktartási kötelezettség alatt állnak.

 

Hozzájáruló nyilatkozat

személyes adatok kezeléséhez 

Alulírott, …………………………………………. (név) ………………………………………. (szül. hely és idő) ………………………………………. (anyja neve), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a Hazakísérő Alapítványhoz benyújtott jelentkezésemben megadott adatokkal kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataim kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők számára.

.

Dátum

…………………………..

(név)